Vadehavets censurerede udstilling 2023

Foreningen Kunstnerhusets Venner inviterer for 4. gang kunst- og kunsthåndværkere til at indsende værker til Vadehavets censurerede udstilling.

Udstillingsperiode: 4. november – 3. december 2023

Hvor: Kunstnerhuset – Skærbækcentret, Storegade 46, 6780 Skærbæk

Fernisering: Lørdag den 4. november kl. 14.00

Tilmelding: Åbner online d. 7. august 2023 og er åben frem til d. 1. oktober 2023

Tilmeld dig her.

Pris: En tilmeldingsblanket, giver ret til 5 værker i samme kategori, pris kr. 300,-.

For efterfølgende tilmeldings blanket - 5 værker i samme eller en anden kategori, pris kr. 300,-.

Ved antagelse af værker opkræves 150 kroner pr antaget værk. 

Betaling af tilmeldingsgebyret skal ske senest 1. okt. 2023. Betaling skal ske ved indbetaling til foreningskonto: reg. nr. 9839 konto nr. 8850277606

Gebyret kan også betales kontant ved personligt fremmøde i Kunstbutikken på Storegade 46. Senest den 1. oktober!

Bemærk: Hvis værkerne afleveres digitalt skal det ske som vedhæftede filer af typen .jpg, .jpeg, .png eller .pdf og disse må max. fylde 1,5 Mb. 

Værkerne

Der kan indsendes værker indenfor følgende kategorier: Maleri, skulptur, grafik, tegning, akvarel, kunsthåndværk, tekstilkunst, keramik, glas, foto, video og blandform.

Kommer man gennem censorernes nåleøjet, bliver værkerne del af en fællesudstilling, der består af anerkendte værker.

Censorerne er denne gang kunstnere Mogens Davidsen og Lise Tuxen samt kunsthistoriker Elizabeth Hertzum.

Kvalitet eller talent måles udelukkende på det indsendte produkt, projekt eller idé. Vadehavets censurerede udstilling afspejler derfor både dét, der sker i vækstlaget her og nu, såvel som det årets censorpanel finder kunstnerisk interessant.

Som altid er det spændende at se, hvem der bliver udvalgt til Vadehavets censurerede udstilling, og om der skulle vise sig at være nogle nye lovende talenter iblandt.

Se fuld beskrivelse, betingelser og vilkår under billedgalleriet.

SE MERE SE MINDRE
Hent flere

Fuld beskrivelse i forbindelse med Vadehavet Censurerede Udstilling 2023

Fernisering

Lørdag d. 4. nov. 2023 kl. 14.00 for antagne værker.

Tilmelding

Tilmeldingen foregår på tilmeldingssiden fra den 7. august 2023 til d. 1. okt. 2023
Ved tilmelding tilmeldes 3-5 værker i samme kategori. Det er muligt at indsende flere tilmeldinger med værker i forskellige kategorier. Tilmeldingen er først gældende efter betaling af tilmeldingsgebyr.

Der kan tilmeldes både digitalt med billede af jeres værker og der kan tilmeldes med mail og aflevering af værker.

Bemærk: Vedhæftede filer skal være af typen .jpg, .jpeg, .png eller .pdf og disse må max. fylde 1,5 Mb.

Alle værker skal have en label bagpå, hvor navn på værket skal fremgå samt oplysninger og kontaktoplysning på kunstner samt pris på værket.

Du kan tilmelde værker i følgende kategorier.
Maleri, skulptur, grafik, tegning, akvarel, kunsthåndværk, tekstilkunst, keramik, glas, foto, video og blandform.

Hvem kan tilmelde sig

Alle kan tilmelde værker uanset bopæl og nationalitet.

Tilmelding/anmeldelse kan ske i perioden 7.august til 1. oktober 2023

Tilmelding består i betaling af tilmelding/anmeldelsesgebyr. Gebyret refunderes ikke.

Samtidig med betaling skal en tilmelding udfyldes digitalt eller sendes pr. mail til Metteg@scsk.dk

I forbindelse med censureringen vil der blandt de antagende værker blive udvalgt et eller flere værker til årets kunstplakat.

Ved tilmelding accepterer alle kunstnere derfor at deres værk kan blive affotograferet og brugt til offentliggørelse, sammen med kunstnerens navn, værkets titel, årstal og arrangørens navn og udstillingsperiode.  

Antal værker

En tilmeldingsblanket, giver ret til 5 værker i samme kategori, pris kr. 300,-.

For efterfølgende tilmeldings blanket - 5 værker i samme eller en anden kategori, pris kr. 300,-.

Ved antagelse af værker opkræves 150 kroner pr antaget værk. 

Betaling af tilmeldingsgebyret skal ske senest 1. okt. 2023. Betaling skal ske ved indbetaling til foreningskonto: reg. nr. 9839 konto nr. 8850277606

Gebyret kan også betales kontant ved personligt fremmøde i Kunstbutikken på Storegade 46. Senest den 1. oktober!

Værkerne

Værker skal være forsynet med relevant ophængs foranstaltning.

Skulpturer skal være så robuste de kan flyttes og håndteres.

Vanskeligt håndterbare værker over 20 kg og som kræver særlige hjælpemidler ved flytning antages kun efter særskilt personlig forespørgsel til Mette Greve-Schmidt, på tlf. 51 88 27 22 eller pr. mail til Metteg@scsk.dk

Følgende skal aftales med koordinatoren:

Værker indrammet i glas, løse fotos, vanskeligt håndterbare værker. 

Indlevering (Hvis man ikke sender digitalt)

Modtagedag

Private & fragtmænd
25. sept.- 1. okt.
kl. 08-20
kl. 08-20


Indlevering runde 2 (hvis værket går videre)

Modtagedag
Private & fragtmænd
13. okt.- 22. okt.
kl. 08-20
kl. 08-20

Indlevering foregår i receptionen i Skærbækcentret Storegade 46, 6780 Skærbæk.

Censurering

Censurering foregår 2.-8. okt. 2023 og igen d. 23.-27. okt. Censorerne er denne gang kunstnere Mogens Davidsen og Lise Tuxen samt kunsthistoriker Elizabeth Hertzum.

Antagelse og salg

Meddelelse om antagelse af værker eller ej antagelse gives til kunstnerne, så hurtigt som muligt efter afslutning af censureringen. Meddelelsen sker pr. mail. For hvert antaget værk betales et antagelsesgebyr på kr. 150. Dette kan betales på samme måde som ved anmeldelsen eller pr. mobilepay – nummer oplyses i antagelsesmail.

 Antagelsesgebyret skal være betalt senest ved udstillingens ophængning. Ikke betalte, antagende værker, udstilles ikke.
 
Disponering af udstillingen, påhviler censorerne, og der kan derfor ikke stilles krav til specifik placering.
 
Ophængning foretages af Kunstnerhusets pedeller og bestyrelsen for Kunstnerhusets venner.
Såfremt et værk kræver særligt teknisk udstyr, påhviler det kunstneren at stille dette til rådighed, såfremt værket antages.

Afhentning/returnering

Ikke antagne værker kan afhentes umiddelbart efter censureringen, eller i forbindelse med udstillingens fernisering den 4. november 2023
 
Antagne, ikke solgte værker, bedes afhentet på udstillingens sidste dag søndag d. 3. dec. efter kl. 16 eller dagen derpå fra kl. 10-18. Ønskes afhentning senere, aftales dette personligt med Kunstnerhusets medarbejder Mette Greve-Schmidt. Mobil: 51882722 mail: Metteg@scsk.dk

 Værker, som ikke afhentes umiddelbart efter udstillingens afslutning, opbevares i Kunstnerhusets Depot og forsikring heraf påhviler kunstner.

Salgspriser

Det tilstræbes at sælge de udstillede værker, dog garanteres der ikke for salg fra udstillingen.

Salgspris skrives på anmeldelsesblanketten.

Udstillingen beregner sig 30% af den anførte salgspris

Værker der ikke er til salg, anføres som ”privateje”.

Forsikring

Det påhviler kunstneren selv at forsikre sine værker.

Kunstnerhuset påtager sig intet ansvar for brandskader, beskadigelser på eller evt. bortkomst af de indsendte værker.

Kunstnerhuset påtager sig heller ikke ansvar for skader på værker, der er sket pga. fejl ved emballering. Emballage opbevares i depot og det påhviler kunstneren selv at gøre opmærksom på emballage ved afhentning af værker.

Antagede værker er forsikret i udstillingsperioden.

Spørgsmål?

Ret henvendelse til Mette Greve-Schmidt 51 88 27 22 mail: Metteg@scsk.dk

Klar til mere kunst?

Se mere om vores kurser og workshops

Klar til at booke?

Kursus- og konferencecenter + Danmarks hyggeligste feriecenter + Sport & ophold + Fest & mad + Nationalpark Vadehavet + meget mere...

Find vores åbningstider

Svømmehal
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Reception
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Caféen & bowling
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag