Vadehavets Censurerede Udstilling 2021

Fernisering
Lørdag d. 6. nov. 2021 kl. 14.00 for antagne værker. Udstillingen er åben til 5. december 2021.

Tilmelding
Tilmeldingen foregår her på siden fra den 15. august 2021 til d. 3. okt. 2021.
Klik her for at tilmelde dine værker

Tilmelding består i betaling af tilmelding/anmeldelsesgebyr. Gebyret refunderes ikke.

Samtidig med betaling skal en tilmelding udfyldes digitalt.

I forbindelse med censureringen vil der blandt de antagede værker blive udvalgt et eller flere værker til årets kunstplakat.

Ved tilmelding accepterer alle kunstnere derfor at deres værk kan blive affotograferet og brugt til offentliggørelse, sammen med kunstnerens navn, værkets titel, årstal og arrangørens navn og udstillingsperiode. 

Ved tilmelding tilmeldes 3-5 værker i samme kategori. Det er muligt at indsende flere tilmeldinger med værker i forskellige kategorier. Tilmeldingen er først gældende efter betaling af tilmeldingsgebyr.

Der kan tilmeldes både digitalt, med billede af jeres værker og der kan tilmeldes digitalt med aflevering af værker. (Alle værker skal have en label bagpå, hvor navn på værket skal fremgå samt oplysninger og kontaktoplysning på kunstner samt pris)

Du kan tilmelde værker i følgende kategorier.
Maleri, skulptur, grafik, tegning, akvarel, kunsthåndværk, tekstilkunst, keramik, glas, foto, video og blandform.

Hvem kan tilmelde sig
Alle kan tilmelde værker uanset bopæl og nationalitet.

Antal værker
En tilmeldingsblanket, giver ret til 5 værker i samme kategori, pris kr. 300,-.

For efterfølgende tilmeldings blanket – 5 værker i samme eller en anden kategori, pris kr. 300,-.

Ved antagelse af værker opkræves 150 kroner pr antaget værk.

Betaling
Af tilmeldingsgebyret skal ske senest 3. okt. 2021.

Betaling skal ske ved indbetaling til foreningskonto: reg. nr. 9839 konto nr. 8850277606. 
IBAN 6998398850277606    BIC: BBRODK21

Gebyret kan også betales kontant ved personligt fremmøde i Kunstbutikken på Storegade 46. Senest den 3. oktober!

Værkerne
Værker skal være forsynet med relevant ophængs foranstaltning.

Skulpturer skal være så robuste de kan flyttes og håndteres.

Vanskeligt håndterbare værker over 20 kg og som kræver særlige hjælpemidler ved flytning antages kun efter særskilt personlig forespørgsel til Mette Greve, på tlf. 51 88 27 22 eller pr. mail til Metteg@scsk.dk

Følgende skal aftales med koordinatoren:
Værker indrammet i glas, løse fotos, vanskeligt håndterbare værker.

Indlevering (hvis man ikke sender digitalt)

Modtagedag Private Fragtmænd
27. sept.- 3. okt.kl. 08-20kl. 08-20

 

Indlevering runde 2 (hvis værket går videre)

Modtagedag Private Fragtmænd
13. okt.- 26. okt.kl. 08-20kl. 08-20

Indlevering foregår i receptionen i Skærbækcentret Storegade 46, 6780 Skærbæk.

Censurering
Censurering foregår 5. okt. 2021 og igen d. 28. okt. Censorerne er; Pernille Beier, Lis Andersen og Jørgen Steinicke.

Antagelse og salg
Meddelelse om antagelse af værker eller ej antagelse gives til kunstnerne, så hurtigt som muligt efter afslutning af censureringen. Meddelelsen sker pr. mail. For hvert antaget værk betales et antagelsesgebyr på kr. 150. Dette kan betales på samme måde som ved anmeldelsen eller pr. mobilepay – nummer oplyses i antagelsesmail.

 Antagelsesgebyret skal være betalt senest ved udstillingens ophængning. Ikke betalte, antagede værker, udstilles ikke.
 
Disponering af udstillingen, påhviler censorerne, og der kan derfor ikke stilles krav til specifik placering.
 
Ophængning foretages af Kunstnerhusets pedeller og bestyrelsen for Kunstnerhusets venner.

Såfremt et værk kræver særligt teknisk udstyr, påhviler det kunstneren at stille dette til rådighed, såfremt værket antages.

Afhentning/returnering
Ikke antagne værker kan afhentes umiddelbart efter censureringen, eller i forbindelse med udstillingens fernisering den 6. november 2021
 
Antagne, ikke solgte værker, bedes afhentet på udstillingens sidste dag efter kl. 16 eller dagen derpå kl. 10-18. Ønskes afhentning senere, aftales dette personligt med Kunstnerhusets medarbejder Mette Greve. Mobil: 51882722 mail: Metteg@scsk.dk

Værker, som ikke afhentes umiddelbart efter udstillingens afslutning, opbevares i Kunstnerhusets Depot og forsikring heraf påhviler kunstner.

Salgspriser
Det tilstræbes at sælge de udstillede værker, dog garanteres der ikke for salg fra udstillingen.

Salgspris skrives på anmeldelsesblanketten.

Udstillingen beregner sig 30% af den anførte salgspris

Værker der ikke er til salg, anføres som ”privateje”.

Forsikring
Det påhviler kunstneren selv at forsikre sine værker.

Kunstnerhuset påtager sig intet ansvar for brandskader, beskadigelser på eller evt. bortkomst af de indsendte værker.

Kunstnerhuset påtager sig heller ikke ansvar for skader på værker, der er sket pga. fejl ved emballering. Emballage opbevares i depot og det påhviler kunstneren selv at gøre opmærksom på emballage ved afhentning af værker.

Antagede værker er forsikret i udstillingsperioden.

Spørgsmål?
Ret henvendelse til Mette Greve 51 88 27 22 mail: Metteg@scsk.dk

Se stort billede

Se stort billede

Se stort billede

Se stort billede

Se stort billede

Se stort billede

Se stort billede

Se stort billede

Se stort billede

Se stort billede

Se stort billede