Privatlivs- og cookiespolitik

Skærbækcentret lever op til EU’s persondataforordning (GDPR) der trådte i kraft d. 25 maj 2018.

Denne privatlivs- og cookiepolitik er fastlagt af Skærbækcentret (samlet betegnet ”vi”, ”os”, eller ”vores” i denne privatlivs- og cookiespolitik) og gælder for alle vores kunder, leverandører og samarbejdspartnere.

Hvis du har spørgsmål til denne privatlivs- eller cookiespolitik eller til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os her:

Skærbækcentret
Storegade 46-48
6780 Skærbæk

E-mail: info@scsk.dk

Datasikkerhed er vigtig for os.

For os er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af vores virksomhed, afgørende for vores forretningsmål og omdømme. I denne privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, når du er kunde, leverandør eller samarbejdspartner hos Skærbækcentret, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

Når du besøger vor hjemmeside indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold. Hvis du ønsker, at der ikke indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se hvordan under cookies), og undlade videre brug af hjemmesiden. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, der formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

 

Hvad er personoplysninger og hvordan behandler vi dem ?

Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, blandt andet ved et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er særlige for en given persons identitet.

Hvilken type persondata behandler vi om dig og hvorfor?
De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med dit kundeforhold og driften af Skærbækcentret. De indsamlede oplysninger kan variere alt efter om du er kunde, leverandør eller samarbejdspartner, men generelt vil det være oplysninger vedrørende kundeadministration, leverandøradministration samt oplysninger vedrørende Skærbækcentrets retligheder og forpligtelser.

Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at Skærbækcentret vil være ude af stand til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med dit kunde- eller leverandørforhold.

Skærbækcentret indsamler og behandler som udgangspunkt alene almindelige personoplysninger. Det kan dog i konkrete tilfælde i forbindelse med bestilling af eksempelvis en ferie være nødvendigt for os i et begrænset omfang at behandle følsomme personoplysninger (f.eks. oplysninger om specialmenuer eller oplysninger om behov for speciel assistance vedr. ferien. )

Skærbækcentret vil typisk indsamle oplysninger om kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Hvilke oplysninger og hvad de bruges til samt hvor længe de opbevares er uddybet nedenfor:

Oplysninger vedrørende vores kunder
Oplysninger, som du giver os, når du bestiller en ferie/ophold/kursus-konference eller anden ydelse, hvad enten det sker online via hjemmesiden eller ved at kontakte vores salgsafdeling/reception, herunder kontaktoplysninger (fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse og mobilnummer, bankoplysninger, betalingskortoplysninger, oplysninger, som du giver os i forhold til dine særlige præferencer på den bestilte ydelse (f.eks. oplysninger om specialkost, behov for special assistance i forbindelse med handicap eller anden sygdom), helbredsoplysninger, formålet med bestillingen, oplysninger som du giver os i forhold til markedsføring eller kommunikation, samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål for at indberette et problem, eller når du i øvrigt henvender dig til os i forbindelse med dit kundeforhold hos os.

Oplysninger vedrørende vores leverandører og samarbejdspartnere
Oplysninger, som du giver os i forbindelse med indgåelse af en leverance- eller samarbejdsaftale, herunder kontaktoplysninger (arbejde, jobtitel, fornavn, mellemnavne, efternavn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse), oplysninger, som du giver os omkring dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation, samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål, for at indberettet et problem, eller når ud i øvrigt henvender dig til os som led i vores samarbejde.

Hvad bruger vi dine personoplysninger til?
Skærbækcentret behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført nedenfor. Bemærk, at ikke samtlige de angivne formål, kategorier af oplysninger, modtagere af oplysninger eller typer af behandling af oplysninger gælder for dig i alle tilfælde.

Skærbækcentret behandler udelukkende dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med dit kunde-, leverandør eller samarbejdsforhold (i det der i hvert enkelt tilfælde tages højde for eventuelle interesser) eller i henhold til gældende ret.

Hvor lang tid opbevarer vi dine oplysninger?
Vi opbevarer dine oplysninger, så længe vi har et sagligt behov for det og maksimalt i den tid det er tilladt jvf. GDPR.

Det betyder f. eks. at når du har tilmeldt dig et af vores nyhedsbreve opbevarer vi dine oplysninger, indtil du igen framelder dig servicen.

I forbindelse med en ansøgning behandler den HR-ansvarlige og et evt. ansættelsesudvalg dine personoplysninger. Oplysninger gemmes indtil den rette kandidat er ansat.

Hvordan behandler vi dine oplysninger?
Skærbækcentret behandler dine personoplysninger i forbindelse med oprettelse eller løbende administration af dit kundeforhold med Skærbækcentret som led i driften af vores virksomhed, herunder bestillinger ydelser og leverancer af vores øvrige produkter, opretholdelse af vores kunderegistre, fakturering, inkasso, markedsføring, statistik m.v.

Når du anmoder om en service, ydelse, tilbud eller når du tilmelder dig et af vores nyhedsbreve, giver du samtidigt samtykke til at vi må opbevare dine oplysninger. Vi behandler herefter dine oplysninger for f.eks at kunne sende dig et nyhedsbrev eller et tilbud.

Oplysningerne er typisk:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse,
 • CVR-nummer, når du skal betale en faktura som erhvervsvirksomhed
 • Cookies, når du bruger vores hjemmeside

Alle statistikker og analyser udarbejdes i anonymiseret format og indeholder derfor ikke oplysninger, der kan henføres til dig som person.

Administration af leverandør- og samarbejdsforhold
Skærbækcentret behandler dine personoplysninger i forbindelse med medadministration af leverandør- og/eller samarbejdsforhold, hvor du er leverandør eller samarbejdspartner eller er kontaktperson hos en leverandør eller en samarbejdspartner, som Skærbækcentret arbejder sammen med som led i driften af vores virksomhed, herunder opretholdelse af vores register med information om vores kontaktpersoner hos vores leverandører og samarbejdspartnere.

Overholdelse af gældende love og regler
Skærbækcentret behandler dine personoplysninger i forbindelse med overholdelse af love og regler, som Skærbækcentret er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden eller til opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsinfo Skærbækcentret rets forpligtelser i henhold til gældende love og regler.

Skærbækcentret anvender ikke dine personoplysninger til at træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

Skærbækcentret tilstræber at sikre, at alle personoplysninger, vi behandler, er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor om altid at underrette os om eventuelle ændringer i dine personlige forhold (eksempelvis ændring af adresse eller betalingsoplysninger), således at vi kan sikre, at dine personoplysninger altid er korrekte og ajourførte.

Juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger
Skærbækcentret behandler som udgangspunkt oplysningerne om dig på et af følgende grundlag:

 1. Dit samtykke.
 2. indgåelse eller opfyldelse af din kontrakt med Skærbækcentret.
 3. hensynet til Skærbækcentrets legitime interesser, dvs. de formål der er beskrevet ovenfor.
 4. opfyldelse af en retlig forpligtelse Skærbækcentret er pålagt.
 5. beskyttelse af dine eller en anden fysisk persons vitale interesser.
 6. behandlingen er nødvendig, for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, og behandlingen er nødvendig for at overholde Skærbækcentret eller sine arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser, der følger af national ret eller af EU-retten. Der kan desuden være situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger af hensyn til tredjemands legitime interesser med hensyn til de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre hensynet til dine interesser vejer tungere.

Deling af personoplysninger
Skærbækcentret videregiver alene oplysningerne, idet omfang det er nødvendigt som led i driften af vores virksomhed, herunder for at kunne levere din ydelse samt de øvrige produkter du har købt hos os i forbindelse dermed.

Vi benytter en række leverandører til drift af f.eks bookingsystem, diverse it-systemer, udsendelse af nyhedsbreve mv. Disse leverandører kan have adgang til dine persondata. Dem har vi indgået databehandleraftale med i overensstemmelse med jvf. gældende databeskyttelseslovgivning.

Dataintegritet og -sikkerhed
Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med bogføring m.v.

Det er Skærbækcentrets politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

Dine rettigheder
Du har til enhver tid ret til at gøre dine rettigheder efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning gældende. Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som Skærbækcentret er i besiddelse af, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, herunder gøre indsigelse mod automatiserede afgørelser og profilering eller mod anvendelse af dine personoplysninger til direkte markedsføring. Endvidere kan du anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, tilbagetrække et samtykke til behandling af dine personoplysninger samt gøre din ret til dataportabilitet gældende.

Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på e-mail: info@kursus-fritidscenter.dk. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Klage over Skærbækcentrets behandling af dine personoplysninger kan ske til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Opdateringer på privatlivspolitikken.
Skærbækcentret evaluerer og opdaterer løbende denne privatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne privatlivspolitik for eventuelle ændringer som kan have betydning for vores behandling af dine personoplysninger.

 

Hvad er Cookies og hvordan behandler vi dem?

Hjemmesiden anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil eller tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil f.eks. annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at hjemmesiden ikke fungerer optimalt, at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

En cookie er et lille stykke tekst, der bliver gemt på den enhed, for eksempel din PC eller mobiltelefon, som du bruger til at besøge www.skaerbaekcentret.dk med. Samt øvrige sider der administreres af Skærbækcentret. Herunder www.kursusfritidscenter.dk, www.feriecenter-skaerbaek.dk, www.skaerbaekferieby.dk, www.vadehavsmesse.dk, www.nordseeinfo.dk, www.restaurant-staffeli.dk, www.kunsterhuset-vadehavet.dk, www.kunstnerhuset-vadehavet.com, www.linedance-event.dk, www.linedance-skaerbaek.dk, , www.skaerbaekbyfest.dk, www.3skoennedage.dk, www.3skonnedage.dk, www.kursus-event.dk.
 
Hvad bruger vi dem til?
Vi bruger primært cookies for at kunne lave statistik over vores side med f.eks. Google Analytics, så vi hele tiden kan optimere og gøre siden endnu bedre. Vi kan ikke se hvad du hedder eller hvor du bor.
 
Cookies gør også, at dit besøg på siden bliver hurtigere, da siden “husker” det du har besøgt, og derfor ikke skal bruge tid på at genindlæse alt indhold hvis du vender tilbage til en side du allerede har besøgt.

Kan jeg fravælge at bruge cookies?
Ja, du kan slette og blokere dem på forskellige vis, alt efter, hvilken browser, du benytter. Klik her for at se hvordan

Opdateringer på cookiespolitikken
Skærbækcentret evaluerer og opdaterer løbende denne cookiespolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne cookiespolitik for eventuelle ændringer som kan have betydning for vores behandling af dine cookiesoplysninger.

Læs mere om GDPR

Her finder du yderligere oplysninger omkring GDPR her  (bemærk siden er på engelsk)

Er du registreret i vores kundekartotek?

Du kan til enhver tid få oplyst hvilke oplysninger vi har registreret om dig i vores kundekartotek* ved at kontakte os

*Fx. hvis du tidligere har foretaget en booking af et feriehus, afholdt et arrangement eller på anden måde har afgivet oplysninger der er registreret i vores booking system.

Nyhedsbrevsmodtager

Modtager du vores nyhedsbreve kan du få oplyst hvilke oplysninger vi i den forbindelse har registreret om dig ved, at kontakte os

Du kan til enhver tid afmelde eller ændre dine oplysninger på vores nyhedsbreve.

Som mailprogram anvender vi i dag det amerikanske firma MailChimp. Dine data, som du afgiver i forbindelse med tilmeldingen til vores nyhedsbreve, bliver derfor overført til tredjeland udenfor EU/EØS. MailChimp er dog underlagt “Privacy Shield” og opfylder derfor også de europæiske GDPR-regler.

Slettefrister for nyhedsbrevsmodtagere

Vi opbevarer kun personoplysninger så længe, det er nødvendigt. Herefter slettes eller anonymiseres dine data. Hvor længe, vi gemmer data, afhænger af formålet med at gemme dem.

Som nyhedsbrevsmodtager slettes eller anonymiseres data i vores e-mailplatform Mailchimp, når et af følgende kriterier er opfyldt:

 • Når en e-mail ikke kan leveres til en e-mailadresse permanent.

 • Når en e-mail ikke kan leveres til en e-mailadresse pga. et midlertidigt problem gentagende gange.

 • Når en bruger ikke interagerer med minimum en af de op til to e-mails, der sendes i forbindelse med vores udslusningsautomation. De to e-mails sendes, til brugere, der af Mailchimp klassificeres som ’disengaged subscribers’. Det vil sige brugere, hvor der ikke er registreret åbning af de fem senest sendte e-mails.

Ønsker du ikke længere at modtage markedsføring på e-mail, kan du altid afmelde dig i alle sendte e-mails eller kontakte os på info@scsk.dk.

Tekniske cookies

Tekniske Cookies er nødvendige for, at langt de fleste hjemmesider fungerer, som de skal. De sørger eks. for, at du ikke hele tiden ryger af den hjemmeside du besøger. 

Tekniske cookies er nødvendige, og er altid slået til.

Hjemmeside

appCurrentDomainId - 1 år

Gemmer id'en på nuværende domæne, som bliver brugt til at styre sproget

vmcms - Slettes når browseren lukkes

Hjemmesiden bruger denne cookie til at identificere den besøgende, på tværs af sider, under besøget.

PHPSESSID - Slettes når browseren lukkes

Hjemmesiden bruger denne cookie til at huske brugerens session.

lastHash

lastHash - 1 dag

Gemmer den sidste hash værdi i urlen

Webshop

Shop_UserUUID - 1 md

Beskriver den unikke kurv

Cookie-indstillinger

vm-gdpr-accept - 1 måned

Angiver om cookie-indstillinger er blevet gennemgået / accepteret.

vm-gdpr - 1 måned

Bruges til at huske de valg der tages under Cookie-Indstillinger.

Matomo

_pk_ses* - Sessionsbaseret

Gemmer en unik bruger id

 

Statistikcookies

Statistikcookies hjælper udviklere til at optimere hjemmesiden, ved at indsamle oplysninger om hvilke sider der er mest populære, og hvilke sider der tilsyneladende ikke falder i brugernes smag. Dermed kan hjemmesiden og brugervenligheden forbedres.

Statistikcookies bruges også til at indsamle generel besøgsstatistik gennem simpel optælling.

De har oftest ingen eller meget lille betydning for din privatsfære, da de ikke registrerer, hvad der søges efter på andre hjemmesider.

Google Analytics

_ga - 2 år

Denne cookie fra Google bruges til overvågning af trafik på vores hjemmeside og sporing af hver besøgendes antal besøg, tidspunktet for det første besøg, tidligere besøg og det aktuelle besøg.

_gid - Slettes når browseren lukkes

Denne cookie bruges til at spore, hvor lang tid den besøgende bruger på hjemmesiden.

_gat_* - Slettes når browseren lukkes

Bruges til at reducere mængden af forespørgsler til Google

_ga_* - 1 år

Bliver brugt til at optælle og gemme antallet af sidevisninger

_gac_UA-* - 90 dage

Bliver brugt til at optælle og gemme sidevisninger

Matomo

_pk_id* - 13 måneder

Gemmer en unik user id

_pk_ref* - 6 måneder

Gemmer referer ID's

 

Markedsføringscookies

Markedsføringscookies anvendes i kommercielt henseende til at målrette annoncer til dig.

De indsamler oplysninger om din færden på de enkelte hjemmesider, og danner dermed et overblik over interesser, vaner og aktiviteter, der kan anvendes til at vise relevante annoncer.

_gcl_au

_gcl_au - 3 måneder

Formålet med denne cookie er at optimere funktionaliteten på hjemmesiden

Facebook

_fbp - 90 dage

Bruges til at adskille og spore unikke brugere.

_fbc - 90 dage

Når en bruger ankommet til websitet fra annonce med fbclid i URL

 

Personaliserede cookies

Personaliserede cookies indsamler oplysninger om din færden på hjemmesiden, og kan hjælpe med at foreslå andre sider, nyheder eller produkter for dig, baseret på de ting du har vist interesse. 

Personaliserede cookies anvendes ikke til markedsføring andre steder på nettet.

Hjemmesiden benytter ingen cookies i denne kategori.

 

Cookie indstillinger

Klar til at booke?

Kursus- og konferencecenter + Danmarks hyggeligste feriecenter + Sport & ophold + Fest & mad + Nationalpark Vadehavet + meget mere...

Find vores åbningstider

Svømmehal
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Reception
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Caféen & bowling
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag